Poslovanje GENERALI osiguranja u Srbiji i Crnoj Gori poraslo 18,3%


Poslovanje GENERALI osiguranja u Srbiji i Crnoj Gori poraslo 18,3%

Poslovanje GENERALI osiguranja u deset zemalja regiona centralne i istočne Evrope razvijalo se veoma uspešno u 2014. godini. Sa 3,4 mlrd EUR bruto premije (GWP), kompanije iz centralne i istočne Evrope doprinele su sa 5% ukupnom rezultatu grupe, a sa 399 mil EUR operativnog rezultata, njihovo učešće u ukupnom rezultatu grupe iznosi 9%. Posebno kada je […]

Sporazum Udruženja osiguravača Srbije i Hrvatske


Sporazum Udruženja osiguravača Srbije i Hrvatske

SRBIJA-HRVATSKA • Za oštećeno vozilo u Hrvatskoj, naplata štete u Srbiji. Građani Srbije koji putujući kroz Hrvatsku dožive saobraćajnu nezgodu, kao i građani Hrvatske koji oštete vozilo u Srbiji, ubuduće će moći da naplate osiguranje u svojoj zemlji i gradu u kojem žive, umesto u državi u kojoj se nesreća dogodila. To je suština Sporazuma o […]

Nagrada za Wiener Stӓdtische osiguranje


Nagrada za Wiener Stӓdtische osiguranje

BEOGRAD • Wiener Stӓdtische osiguranje a.d.o. Beograd dobilo “Guenter Geyer” nagradu za društvenu odgovornost. Wiener Stӓdtische osiguranje planira da ovaj novac usmeri u nove projekte društvene odgovornosti u Srbiji. U konkurenciji oko 50 kompanija iz 25 zemalja sveta, Wiener Stӓdtische osiguranje a.d.o. Beograd je osvojilo drugu nagradu za društvenu odgovornost, i to za projekte Sportski čas […]

Ko su najveći Osiguravači u BiH?


Ko su najveći Osiguravači u BiH?

BiH • Pet vodećih osiguravača u BiH kontroliše 44,77 odsto tržišta. Koncentracija na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini još nije toliko izražena kao na primer u bankarskom sektoru. Prema preliminarnim podacima Agencije za osiguranje BiH, pet vodećih Osiguravača u BiH drži 44,77 odsto tržišta. Zanimljivo je da je ova brojka u opadanju, budući da […]

Rast osiguranja u prošloj godini bio 8,4 odsto


Rast osiguranja u prošloj godini bio 8,4 odsto

BEOGRAD • Ukupna premija po glavi stanovnika 2014. u Srbiji dostigla 78 evra, prosek u EU je 1.124 evra. Rast osiguranja u prošloj godini bio 8,4 odsto, a u životnim osiguranjima 13,8. Iako se ukupna uplaćena premija životnog osiguranja u Srbiji za deset godina povećala sa tri na 17 evra po glavi stanovnika, što ukazuje […]