Saobraćajna nezgoda


saobracajna-nezgoda

 

Preventivni postupci građana

Kako bi se umanjio rizik potencijalnih nesreća, potrebno je da pre polaska na put prikupite informacije o vremenskim i putnim uslovima, radovima na saobraćajnicama na željenom pravcu i drugim problemima koji Vas mogu zadesiti na putu.

Mislite na vreme…

 U slučaju saobraćajne nezgoda spasavanje ugroženih osoba je prioritet

Obavestiti hitne službe:

 •     •  policiju na broj 192
 •     •  vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193
 •     •  hitnu medicinsku pomoć na broj 194
 Operativni postupci građana na mestu udesa
 •     •  pri automobilskim, autobuskim, železničkim i drugim saobraćajnim nezgodama odmah pozovite nadležne službe na sledeće brojeve: 192, 193, 194 i 1985.
 •     •  posebnu pažnju obratite da li je neko od učesnika u udesu prevozio opasne, zapaljive ili radioaktivne materije kako bi nadležni da li dodatno ugrožavaju bezbednost, izlivanjem, rasipanjem ili na drugi način.
 •     •  obezbedite i obeležite mesto saobraćajne nezgode radi sprečavanja nastajanja novih saobraćajnih udesa, uključite svetlosnu signalizaciju, i ukoliko je potrebno, pokušajte da ugasite požar priručnim sredstvima.
 •     •  povređenog ne treba pomerati osim u slučaju kada je potrebno skloniti ga od opasnosti.
 •     •  ukažite prvu pomoć povrećenom, spustite lice na zemlju (zabacite mu glavu unazad i postavite pod glavu jaknu, ćebe i slično), okrenite ga na bok, omogućite mu da pravilno diše i zaustavite krvarenje.
 •     •  ukoliko ste se zatekli u blizini mesta udesa uključite se u neposredne akcije spasavanja povređenih. Ne dozvolite da Vas panika obuzme i spreči u izvođenju potrebnih aktivnosti spasavanja. Postupke spasavanja ugroženih i povređenih lica i materijalnih dobara izvodite blagovremeno i savesno.
 •     •  ukoliko raspolažete prevoznim sredstvom, a zatekli ste se na mestu nezgode, po ukazivanju prve pomoći pristupite transportu povređenih do najbliže zdravstvene ustanove radi potpunog zdravstvenog zbrinjavanja.
 •     •  sačekajte hitne službe na licu mesta – nemojte se udaljavati, osim u slučaju da ukazujete prvu pomoć ili prevozite povređena lica, pokažite im povređene, pratite instrukcije nadležnih profesionalnih službi i ne ometajte ih u obavljanju dužnosti.

izvor/http://prezentacije.mup.gov.rs/