Osiguranje autonezgode


Osiguranjem AUTONEZGODE osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu.

 osiguranje-autonezgodeNajčešće se ugovara u paketu sa osiguranjem autoodgovornosti i predstavlja dobrovoljno osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu.

 Koji rizici su pokriveni?
  •     • smrt nastala usled nezgode u vozilu
  •     • trajni nvaliditeta kao posledice povrede u vozilu

Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu osiguranu sumu.

saveti-za-osiguranje

 Osiguranje AUTONEZGODE  Saznajte više ↓
 ZAŠTO osiguranje?  PITANJA i odgovori… 
 SAVETI za osiguranje…  PONUDE osiguranja…