Prijava štete na motornim vozilima


 Vaše VOZILO, kao što ste sigurno svesni, nije samo prevozno sredstvo…

stete-osiguranje-vozila

 

Uložili ste velika sredstva i očekuje zauzvrat pouzdanost, udobnost. ali i adekvatnu zaštitu.

Na koji način možete ostvariti svoja prava iz osiguranja?

U cilju što brže i kvalitetnije PROCENE i likvidacije štete, po nastupanju osiguranog slučaja, neophodno je preduzeti i pridržavati se predviđenih mera i preporuka Osiguravača.

 Koje su OBAVEZE po nastupanju Osiguranog slučaja?

Ukoliko je došlo do oštećenja vozila usled saobraćajne nezgode ili drugih dešavanja (oštećenje vozila od nepoznatih lica, krađa vozila, uništenje vozila u požaru, oštećenja usled vremenskih nepogoda ..itd) NEOPHODNO je preduzeti i pridržavati se sledećih radnji:

 •      •  preduzmite sve mere za dalje bezbedno odvijanje saobraćaja, zaštitite tragove nezgode, pomozite povređenima i OBAVEZNO pozovite policiju (192) da izvrši uviđaj
 •        razmenite sve podatke sa drugim učesnicima saobraćajne nezgode (o vozaču, vozilu, osiguranju, putnicima i svedocima)
 •      •  preduzmite sve mere koje su u Vašoj moći za otklanjanje i smanjenje štete
 •      •  odmah, a najkasnije u roku od tri dana po ostvarenju osiguranog slučaja, prijavite (pismeno, telefonski ili na neki drugi uobičajeni način) da je nastala šteta
 •        do uvida od strane predstavnika Osiguravača o oštećenju vozila, nemojte menjati stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je promena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno sprečavanje uvećanja štete

Ukoliko je vozilo u nevoznom stanju, procenitelj će izaći na lice mesta i izvršiti procenu.

 Dokumentacija neophodna za prijavu štete po KASKO osiguranju:
 •        formular za prijavu štete
 •      •  vozačka dozvola (kopija)
 •        ostala dokumenta koju može zatražiti Osiguravač
 •      •  polisa kasko osiguranja (kopija)
 •      •  zapisnik Ministarstva unutrašnjih poslova
 •      •  zapisnik o oštećenju motornog vozila ili druge stvari (sastavlja ga ovlašćeni procenitelj Osiguravača)
 •      •  lična karta vlasnika oštećenog vozila (kopija)
 •        saobraćajna dozvola (kopija)
 •      •  kartica tekućeg računa ukoliko se isplata ne vrši servisu (kopija)
 •      •  popunjene instrukcije za plaćanje
 Za prijavu KRAĐE vozila neophodno je dostaviti i:
 •      •  sve ključeve vozila
 •        polisu kasko osiguranja
 •      •  saobraćajnu dozvolu
 •      •  potvrdu da je krađa vozila prijavljena policiji

Naknade šteta će se izvršiti u skladu sa Uslovima kasko osiguranja motornih vozila, u što kraćem roku po kompletiranju dokumentacije i obradi odštetnog zahteva.

Zakonska obaveza Osiguravača je da u roku od 14 dana od dana dobijanja kompletne dokumentacije isplati opravdane zahteve za naknadu štete.