Zeleni karton


ZELENA KARTA  je međunarodna isprava (potvrda) osiguranja od autoodgovornosti.

zeleni-kartonZELENI KARTON obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu.

ZELENA KARTA se izdaje isključivo za registrovana vozila sa domaćim registracionim tablicama i znači da, ukoliko svojim vozilom pričinite štetu u inostranstvu, štetu ne plaćate Vi, već Osiguravač čiju polisu autoodgovornosti posedujete.

 ZELENI KARTON! Da li Vam je potreban?

ZELENA KARTA, kao potvrda o osiguranju od autoodgovornosti, obavezan  je dokument za vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja:

MAKEDONIJA, BiH, Turska,  Albanija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Izrael, Iran, Tunis i Maroko.

ZELENI KARTON  nije potreban vozačima iz Srbije prilikom ulaska u Crnu Goru, koja sa Srbijom ima potpisan poseban bilateralni sporazum.

ZELENI KARTON  je i dalje biti potreban prilikom ulaska u Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, tako da, na primer, ukoliko planirate put u Grčku preko Makedonije – morate posedovati zelenu kartu. Isti je slučaj i sa Crnom Gorom, ukoliko putujete preko Bosne i Hercegovine.

ZELENA KARTA za vozila iz Republike Srbije od 01.01.2012. godine, na osnovu Multilateralnog sporazuma, više nije potrebna za putovanje u zemlje članica Evropske unije (EU), Švajcarsku, Norvešku, Island i Andoru. Prilikom ulaska o ove zemlje, potrebno je posedovati samo polisu osiguranja od autoodgovornosti koja je izdata od strane domaćeg osiguravajućeg društava i registarske tablice.

Šta  je neophodno za dobijanje ZELENE karte?
  •     •  polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
  •     •  saobraćajna dozvola
Do kada važi i ko izdaje ZELENI karton?

Zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

Zeleni karton izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno osiguranje od autoodgovornosti.

 Zeleni karton -Koja je CENA i od čega zavisi?

Cena ZELENOG KARTONA zavisi od toga čiju polisu autoodgovornosti posedujete.

Zeleni-karton-cena-2015

saveti-za-osiguranje

 Osiguranje AUTOODGOVORNOST  Saznajte više ↓
 ZAŠTO osiguranje? PITANJA i odgovori… 
 SAVETI za osiguranje… PONUDE osiguranja…