Kasko osiguranje


KASKO osiguranje motornih vozila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja vozila, usled različitih rizika.

kasko-osiguranje

 

Uložili ste velika novčana sredstva u Vaše vozila i tražite kvalitetnu i pouzdanu zaštitu.

Poželjno je zaštiti Vaše vozilo od potencijalnih nemilih događaja koji se mogu desiti.

 Šta je pokriveno kasko osiguranjem?

POTPUNO kasko osiguranje pokriva sledeće rizike: *

 •      •   saobraćajne nezgode (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće…)
 •         prirodne nepogode (udar groma, oluja, grad, poplava, bujica i visoke vode…)
 •      •   krađa vozila (provalna krađa, razbojnička krađa i razbojništvo celog vozila ili njegovih delova)
 •      •   požar
 •      •   eksplozije (osim eksplozije nuklearne energije)
 •      •   iznenadno termičkog ili hemijskog delovanja spolja
 •      •   pad ili udar predmeta koji nije sastavni deo predmeta osiguranja
 •      •   pad vazdušne letelice
 •      •   manifestacije ili demonstracije
 •         zlonamerni postupci ili obesti trećih lica
 •      •   oštećenje tapaciranih delova u osiguranom vozilu
 •      •   namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete
 •      •   snežne lavine, kao i pad snega i leda na vozilo
 •      •   odron zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena
 •         potapanja vozila
 •         prevara (u slučaju vozila uzetih na lizing ili iznajmljenih od rent-a-car kompanija)
 •      •   utaja

* Osiguravači zadržavaju pravo ograničenja, odnosno isključenja određenih rizika

DELIMIČNO kasko osiguranje

 •         sva stakla standardno ugrađena na vozilu (prednja, zadnja i bočna)

Ovaj paket osiguranja ne podrazumeva zaštitu stakla ili plastike na svetlosnim uređajima, ogledalima ili krovu vozila (uključujući i stakleni krov).

DOPUNSKO kasko osiguranje ugovara se uz potpuno kasko osiguranje i obuhvata:

 •      •   posebnu opremu vozila
 •      •   prtljag
 •      •   alat i pribor
 •      •   reklamne i druge natpise na vozilima
 •      •   troškove vuče
 •      •   troškove iznajmljivanja zamenskog vozila
 Predmeti kasko osiguranja

Predmet osiguranja su sve vrste motornih, priključnih i radnih vozila i njihovi sastavni delovi koji se nalaze u novom vozilu. Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja može biti i dodatna oprema…

 Od čega zavisi premija osiguranja? Premija koju plaćate zavisi od:
 •         vrste i namene vozila
 •      •   osnovice za obračun (načina ugovaranja)
 •         obima pokrića (paket rizika)
 •      •   franšize (učešće u šteti)
 •      •   trajanja osiguranja
 •      •   stečenih bonusa-malusa
 •      •   teritorijalnog pokrića (Srbija ili Srbija+Evropa)
 Šta znači BONUS-MALUS kod kasko osiguranja?

BONUS je smanjenje premije zbog neprijavljenih šteta u određenom razdoblju (minimum jedna godina) Na taj način bonusom se motivišu vlasnici vozila da i ubuduće budu pažljiivi. Bonus se svake godine povećava do najviše 50%, pri čemu je vrlo značajno da se može preneti na novi automobil ili čak i na člana uže porodice.

MALUS predstavlja povećanje premije zbog ostvarenih šteta.

BONUS i MALUS takođe imaju zadatak da motivišu vlasnike da ne prijavljuju manje štete, već da ih poprave o svom trošku – mnogi ne žele da zbog nekoliko ogrebotina izgube bonus za sledeću godinu i pri tom rizikuju malus ukoliko im zatreba veća intervencija. Naravno, bonus se ne gubi ukoliko je drugi vozač izazvao udes.

 Kada se ostvaruje pravo na isplatu naknade?

Pravo na naknadu štete ostvaruje se u skladu sa ugovorenim kasko osiguranjem, izuzev šteta koje su nastale pod dejstvom alkohola, droga i drugih narkotika ili vožnje bez odgovarajuće vozačke dozvole.

saveti-za-osiguranje

 KASKO osiguranje  Saznajte više ↓
 ZAŠTO osiguranje?  PITANJA i odgovori… 
 SAVETI za osiguranje…  PONUDE osiguranja…