logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Naši Partneri

Sarađujemo sa društvima koja obavljaju delatnost osiguranja, kao i sa drugim organizacijama i licima posredno i neposredno zainteresovanih za razvoj javne svesti o značaju osiguranja. Da bismo što bolje iskoristili naše ideje, dragocena iskustva i gradili sigurnu budućnost, svaka podrška i pomoć su nam dobrodošli.

Ponosni na dosadašnji doprinos razvoju osiguranja

0

Pohvala

0

Rešenih zahteva

0

Članova

0

Partnera

Istaknuti saradnici

Henex | tehnički pregled

Henex | tehnički pregled

Dunav Auto | tehnički pregled

Dunav Auto | tehnički pregled

Cofus Asistencije

Cofus Asistencije

Besplatno članstvo za sva fizička lica. Dobro došli!

Postanite član