logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje plovila | brodova | čamaca

Osiguranje plovila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja brodova i čamaca usled različitih rizika, kao i osiguranje od odgovornosti prema trećim licima.

Ukoliko ste vlasnik čamca, glisera ili broda, sigurnost plovila Vam je od velike važnosti. U toku plovidbe i za vreme usidrenja, plovila su izložena različitim opasnostima koje mogu da dovedu do njihovog oštećenja ili potpunog gubitka. Potencijalno postoji i opasnost od rizika nanošenja štete trećim licima.

Vlasnici plovila treba da budu sigurni da su njihovi čamci, gliseri ili jahte obezbeđeni u slučaju nastanka različitih eventualnih šteta. Vaša bezbrižna plovidba, počinje osiguranjem.

Koje su mogućnosti ugovaranja osiguranja plovila:

Osiguranje vlasnika čamaca za štetu pričinjenu trećim licima zakonski je obavezno za sve vlasnike čamaca sa snagom motora preko 15 kw, koji se upisuje u odgovarajući registar, saglasno propisima o registraciji čamaca. Ovo osiguranje mogu ugovoriti i vlasnici čamaca sa snagom motora manjom od 15kw, ali to ne spada pod njihovu zakonsku obavezu.

Kao šteta pričinjena trećim licima podrazumeva se telesna povreda, narušavanje zdravlja ili smrt trećih lica nastala upotrebom čamca (nematerijalne štete).

Obavezno osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima važi za plovidbu teritorijalnim vodama Republike Srbije, uz mogućnost proširenja na teritorijalne vode drugih evropskih država.

Registracija čamaca ili produženje registracije može se izvršiti tek kada se nadležnom organu podnese dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju. Za vlasnike čamaca koji nemaju zaključeno obavezno osiguranje zakonom su predviđene kazne.

Pod čamcem se podrazumeva svako plovilo, osim tegljača i potiskivača, bez obzira na njegovu dužinu i zapreminu, registrovano za plovidbu na unutrašnjim vodama, čija dužina trupa iznosi manje od 20 m i čiji je proizvod dužine, širine i maksimalnog gaza manji od zapremine od 100 m3, a koje prevozi najviše 12 lica.

Dobrovoljno osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti pruža prošireno pokriće u odnosu na obavezno osiguranje vlasnika plovnih objekata i u paketu sa obaveznim osiguranjem omogućava vlasniku čamca da u potpunosti osigura svoju odgovornost za štete koje pričini trećim licima upotrebom svog plovila.

Dobrovoljno osiguranje, pored isplate naknade iz osiguranja trećim licima za slučajeve smrti, povreda ili narušavanja zdravlja (nematerijalne štete), obuhvata i pokriće za štete koje se upotrebom čamca pričine trećim licima usled uništenja odnosno oštećenja stvari (materijalne štete).

Dobrovoljno osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima važi za plovidbu teritorijalnim vodama Republike Srbije, uz mogućnost proširenja na teritorijalne vode drugih evropskih država i neophodno je za dobijanje dozvole za plovidbu inostranim teritorijalnim vodama.

Kasko osiguranje plovila obezbeđuje osiguravajuću zaštitu na plovilu dok plovi ili je privremeno zaustavljeno, usidreno, kao i tokom učešća plovila na regatama, tokom letnjeg ili zimskog čuvanja (u marini ili na kopnu), boravka u brodogradilištu ili servisnoj radionici, izvlačenja ili porinuća.

Kasko osiguranje plovila pokriva plovni objekat u celosti, sa svim čvrsto ugrađenim i pokretnim delovima, kao i štetu nastalu samo na pojedinim delovima. Takođe, kasko osiguranje pokriva štete od brojnih rizika na plovilima, pogonskim uređajima plovila, nautičkim i navigacionim uređajima i instrumentima, dodatnoj opremi i inventaru plovila (TV, radio, video i audio uređaji, kuhinjska oprema i sl.).

Kasko osiguranje plovila pokriva sledeće rizike: *

•   plovidbene nezgode | u vodi
•   saobraćajne nezgode | na kopnu
•   nevreme, grad, oluja i slične vanredne vremenske prilike
•   potonuće, prevrnuće, brodolom
•   požar i eksplozija
•   sudar, udar o drugi plutajući ili plivajući predmet, nasukanje
•   pad ili udar nekog drugog predmeta u plovilo
•   zlonamerni postupci trećih lica
•   krađa plovila i provalna krađa delova plovila

* osiguravači zadržavaju pravo ograničenja, odnosno isključenja određenih rizika

Zainteresovani ste za osiguranje plovila?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right