logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje stakla na vozilu | delimični kasko

Delimično kasko osiguranje obezbeđuje zaštitu od rizika loma i oštećenja stakla na Vašem vozilu.

Vozilo sa oštećenim staklom predstavlja veliku opasnost za sve učesnike u saobraćaju, a sa druge strane zamena oštećenog stakla predstavlja veliki izdatak za samog vlasnika vozila. Osiguranje stakla na vozilu obezbeđuje kvalitetnu i pouzdanu zaštitu od potencijalno veoma čestih oštećenja.

Šta je pokriveno delimičnim kasko osiguranjem?

Predmet delimičnog kasko osiguranja su sva standardno ugrađena (prednja, zadnja i bočna) stakla na motornim vozilima i odnosi se na:

  • putnička vozila
  • teretna vozila
  • autobuse

Osiguranje stakla na automobilima i drugim motornim vozilima ne podrazumeva zaštitu farova, stakla ili plastike na svetlosnim uređajima, ogledalima i krovu vozila (uključujući i stakleni krov).

Kada se ugovara osiguranje stakla na vozilu?

Delimično kasko osiguranje, najčešče se ugovara uz polisu obaveznog osiguranja (osiguranje od autoodgovornosti) i zaključuje se kod Osiguravača kod kojeg imate polisu autoodgovornosti.

Uslovi za zaključenje delimičnog kasko osiguranja (lom stakla na vozilu) se razlikuju i zavise od ponuda osiguravajućih društava, a osnovni uslov je pregled vozila i fotografisanje svih stakala na vozilu.

Da li je potrebno osiguranje stakla, ako imate potpuno kasko osiguranje?

Ukoliko posedujete polisu potpunog kasko osiguranja, staklo na Vašem vozilu je takođe osigurano. Ali ako imate ugovoreno veliko učešće u šteti, polisa kasko osiguranja Vam u određenim situacijama neće biti od koristi.

Ukoliko je potrebno zameniti staklo čija je cena zamene jednaka ili slična obaveznom učešću u šteti po kasko osiguranju (npr. cena zamene stakla 120€, učešće 100€, a naknada koju dobijate 20€), polisa kasko osiguranje Vam neće puno pomoći, a pri tom, zbog prijavljene štete gubite pravo na bonus (umanjenje premije) za sledeću godinu osiguranja.

Savet: Ako želite potpunu zaštitu Vašeg vozila, savetujemo Vam da uz potpuno kasko i obavezno osiguranje, ugovorite i osiguranje stakla. U slučaju loma stakla, štetu nećete prijaviti po potpunom kasko osguranju, već po polisi osiguranja stakla koje se najčešče zaključuju bez učešća. Dobićete nadoknadu u punom iznosu pričinjene štete, a pri tom ne gubite pravo na bonus po kasko osiguranju.

Zainteresovani ste za osiguranje stakla?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right