logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Centar za registraciju vozila

INFO CENTAR

Centar podrške za korisnike osiguranja

Preuzmi besplatnu Pomoć na putu!

Osiguranje.co.rs Vam poklanja GRATIS POMOĆ NA PUTU uz kasko osiguranje.

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

REGISTRACIJA VOZILA ZA FIZIČKA LICA
Potrebna dokumenta i obrasci za registracija vozila za fizičko lice:
• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Polisa osiguranja
• Uplaćene takse
• Ovlašćenje od vlasnika za registraciju vozila (opciono ukoliko niste vlasnik vozila).Ovlašćenje mora sadržati podatke o vozilu, ovlašćenom licu i podatke o vlasniku vozila
• Stara polisa osiguranja (opciono)

 

REGISTRACIJA VOZILA ZA PRAVNO LICE
Potrebna dokumenta i obrasci za ragistraciju vozila za pravno lice su:
• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Polisa osiguranja
• Uplaćene takse (na šalteru banke je potrebno preuzeti potvrdu na kojoj se nalazi specifikacija plaćenih taksi i polise osiguranja)
• Ovlašćenje (mora sadržati podatke o vozilu i podatke o ovlašćenom. Ovlašćenje mora biti na memorandumu, potpisano i sa pečatom firme)
• Kopija APR obrasca
• Stara polisa osiguranja (opciono)

 

REGISTRACIJA VOZILA NA LIZING ZA PRAVNA LICA
Potrebna dokumenta za registraciju vozila na lizing za pravna lica su:

• Saobraćajna dozvola
• Lična karta lica koje nosi dokumentaciju u MUP
• Kopija izvoda iz APR-a lizing kuće
• Kopija izvoda iz APR korisnika lizinga
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Potvrde iz banke o izvršenim uplatama
• Ovlašćenje (Mora sadržati podatke o vozilu i podatke o ovlašćenom licu. Ovlašćenje mora biti na memorandumu potpisano sa pečatom firme)
• Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila

 

REGISTRACIJA VOZILA NA LIZING ZA FIZIČKA LICA
Potrebna dokumenta za registraciju vozila na lizing za fizička lica:

• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Kopija izvoda iz APR-a lizing kuće
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Uplaćene takse
• Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila

 

REGISTRACIJA VOZILA NAKON ISTEKA REGISTRACIJE
Ukoliko je registracija istekla više od 30 dana u obavezi ste da vratite tablice i saobraćajnu dozvolu i da Vam se izdaju nove tablice i saobraćajna dozvola. Ukoliko je registracija istekla do 30dana postupak je isti kao kod normalne registracije.

Potrebna dokumenta i obrasci za registraciju vozila nakon isteka registracije su:
• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Polisa osiguranja
• Uplacene takse (opciono takse za novu saobracajnu dozvolu i tablice)
• Stara polisa osiguranja (opciono)

 

REGISTRACIJA I PROMENA VLASNIŠTVA VOZILA
Potrebna dokumentacija za registraciju i promenu vlasništva vozila su:

• Lična karta
• Saobraćajna dozvola (ukoliko prodavac vozila nije sa iste opštine kao i kupac Saobraćajna dozvola mora biti odjavljena i tablice vracene u MUP na opštini prodavca.
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Polisa osiguranja
• Uplaćene takse
• Kupoprodajni ugovor (overen u opštini ili kod notara sa potpisima kupca i prodavca i overen od poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava). Napomena: Porez se uvek plaća u opštini prodavca.
• Stara polisa (opciono)

 

PROMENA VLASNIŠTVA VOZILA U TOKU REGISTRACIJE
Potrebna dokumenta i obrasci za promenu vlasništva vozila u toku registracije su:

• Lična karta.
• Saobraćajna dozvola (ukoliko prodavac vozila nije sa iste opštine kao i kupac, saobraćajna dozvola mora biti odjavljena i tablice vracene u MUP na opštini prodavca)
• Kupoprodajni ugovor (overen u opštini ili kod notara sa potpisima kupca i prodavca i overen od poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava). Napomena: Porez se uvek plaća u opštini prodavca.
• Uplaćene takse (uplaćuju se takse za novu saobraćajnu dozvolu, a ukoliko je vozilo odjavljeno i za tablice i registracionu nalepnicu)
Napomena: najbolji trenutak za prenos vlasništva vozila je pri produženju registracije, tada se o istom trošku plaćaju kompletne takse.
• Polisa osiguranja.

 

REGISTRACIJA VOZILA NA INVALIDA
Potrebna dokumenta za registraciju vozila na invalida:

• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Dokaz da je osoba invalid (potvrda iz PIO-a, original na uvid i fotokopija)
• Tehnićki pregled
• Polisa osiguranja (sa popustom 10%)
• Takse za registraciju vozila
– potrebno je uplatiti:
Takse za tablice i saobraćajnu (opciono)

 

IZDAVANJE NOVE REGISTRACIONE NALEPNICE
Izdavanje nove registracione nalepnice ili zamena ostećene registracione nalepnice.

Promena registracione nalepnice radi se ukoliko je stara izgubljena ili oštećena.
Ukoliko je registraciona nalepnica dotrajala, oštećena ili nestala, potrebno je da vlasnik vozila priloži sledeća dokumenta radi izdavanja nove:

• Registracioni list.
• Izjavu o razlozima nestanka registracione nalepnice (ukoliko je izgubljena).
• Dokaz o identitetu vlasnika – Lična karta.
• Dokaz o uplati naknade za izradu i izdavanje registracione nalepnice.
• Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi(R.A.T.).
• Staru registracionu nalepnicu odnosno njene ostatke ukoliko je oštećena.

 

REGISTRACIJA VOZILA ZA FIZIČKA LICA
Potrebna dokumenta i obrasci za registracija vozila za fizičko lice:
• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Polisa osiguranja
• Uplaćene takse
• Ovlašćenje od vlasnika za registraciju vozila (opciono ukoliko niste vlasnik vozila).Ovlašćenje mora sadržati podatke o vozilu, ovlašćenom licu i podatke o vlasniku vozila
• Stara polisa osiguranja (opciono)

 

REGISTRACIJA VOZILA ZA PRAVNO LICE
Potrebna dokumenta i obrasci za ragistraciju vozila za pravno lice su:
• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Polisa osiguranja
• Uplaćene takse (na šalteru banke je potrebno preuzeti potvrdu na kojoj se nalazi specifikacija plaćenih taksi i polise osiguranja)
• Ovlašćenje (mora sadržati podatke o vozilu i podatke o ovlašćenom. Ovlašćenje mora biti na memorandumu, potpisano i sa pečatom firme)
• Kopija APR obrasca
• Stara polisa osiguranja(opciono)

 

REGISTRACIJA VOZILA NA LIZING ZA PRAVNA LICA
Potrebna dokumenta za registraciju vozila na lizing za pravna lica su:

• Saobraćajna dozvola
• Lična karta lica koje nosi dokumentaciju u MUP
• Kopija izvoda iz APR-a lizing kuće
• Kopija izvoda iz APR korisnika lizinga
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Potvrde iz banke o izvršenim uplatama
• Ovlašćenje ( Mora sadržati podatke o vozilu i podatke o ovlašćenom licu. Ovlašćenje mora biti na memorandumu potpisano sa pečatom firme)
• Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila

 

REGISTRACIJA VOZILA NA LIZING ZA FIZIČKA LICA
Potrebna dokumenta za registraciju vozila na lizing za fizička lica:

• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Kopija izvoda iz APR-a lizing kuće
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Uplaćene takse
• Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila

 

REGISTRACIJA VOZILA NAKON ISTEKA REGISTRACIJE
Ukoliko je registracija istekla više od 30 dana u obavezi ste da vratite tablice i saobraćajnu dozvolu i da Vam se izdaju nove tablice i saobraćajna dozvola. Ukoliko je registracija istekla do 30dana postupak je isti kao kod normalne registracije.

Potrebna dokumenta i obrasci za registraciju vozila nakon isteka registracije su:
• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Tehnički pregled ( na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Polisa osiguranja
• Uplacene takse (opciono takse za novu saobracajnu dozvolu i tablice)
• Stara polisa osiguranja (opciono)

 

REGISTRACIJA I PROMENA VLASNIŠTVA VOZILA
Potrebna dokumentacija za registraciju i promenu vlasništva vozila su:

• Lična karta
• Saobraćajna dozvola (ukoliko prodavac vozila nije sa iste opštine kao i kupac Saobraćajna dozvola mora biti odjavljena i tablice vracene u MUP na opštini prodavca.
• Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobijate registracioni list sa popunjenim podacima o vozilu i overenom tehničkom ispravnosti vozila)
• Polisa osiguranja
• Uplaćene takse
• Kupoprodajni ugovor (overen u opštini ili kod notara sa potpisima kupca i prodavca i overen od poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava). Napomena: Porez se uvek plaća u opštini prodavca.
• Stara polisa (opciono)

 

PROMENA VLASNIŠTVA VOZILA U TOKU REGISTRACIJE
Potrebna dokumenta i obrasci za promenu vlasništva vozila u toku registracije su:

• Lična karta
• Saobraćajna dozvola (ukoliko prodavac vozila nije sa iste opštine kao i kupac, saobraćajna dozvola mora biti odjavljena i tablice vracene u MUP na opštini prodavca)
• Kupoprodajni ugovor (overen u opštini ili kod notara sa potpisima kupca i prodavca i overen od poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava). Napomena: Porez se uvek plaća u opštini prodavca
• Uplaćene takse (uplaćuju se takse za novu saobraćajnu dozvolu, a ukoliko je vozilo odjavljeno i za tablice i registracionu nalepnicu)
Napomena: najbolji trenutak za prenos vlasništva vozila je pri produženju registracije, tada se o istom trošku plaćaju kompletne takse
• Polisa osiguranja

 

REGISTRACIJA VOZILA NA INVALIDA
Potrebna dokumenta za registraciju vozila na invalida:

• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Dokaz da je osoba invalid (potvrda iz PIO-a, original na uvid i fotokopija)
• Tehnićki pregled
• Polisa osiguranja (sa popustom 10%)
• Takse za registraciju vozila
– potrebno je uplatiti:
Takse za tablice i saobraćajnu (opciono)

 

IZDAVANJE NOVE REGISTRACIONE NALEPNICE
Izdavanje nove registracione nalepnice ili zamena ostećene registracione nalepnice.

Promena registracione nalepnice radi se ukoliko je stara izgubljena ili oštećena.
Ukoliko je registraciona nalepnica dotrajala, oštećena ili nestala, potrebno je da vlasnik vozila priloži sledeća dokumenta radi izdavanja nove:

• Registracioni list.
• Izjavu o razlozima nestanka registracione nalepnice (ukoliko je izgubljena).
• Dokaz o identitetu vlasnika – Lična karta.
• Dokaz o uplati naknade za izradu i izdavanje registracione nalepnice.
• Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi (R.A.T.).
• Staru registracionu nalepnicu odnosno njene ostatke ukoliko je oštećena.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PROBNE TABLICE
Vlasnik vozila podnosi zahtev za izdavanje probnih tablica nadležnom organu unutrašnjih poslova u mestu iz koga se vozilo odvozi.

Potrebna dokumenta su:
• popunjen zahtev za izdavanje tablica za privremeno označavanje vozila
• dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (osim za vozilo koje se odvozi na tehnički pregled
• dokaz o obaveznom osiguranju
• dokaz o vlasništvu vozila
• dokaz o istovetnosti (važeću ličnu kartu, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
• dokaz o uplati propisanih troškova
• o plaćenoj naknadi za izradu i izdavanje tablice za privremeno označavanje vozila «PROBA» (PDF verzija, Word verzija)
• o plaćenoj R.A.T. (takse)

 

MEĐUNARODNA DOKUMENTA ZA IZLAZAK VOZILOM IZ ZEMLJE

Međunarodna vozačka dozvola
Za vađenje međunarodne vozačke dozvole potrebno je pripremiti sledeća dokumenta:
• Zahtev (dobija se na šalteru)
• Vozačka dozvola
• Fotokopija nacionalne vozačke dozvole (prednja i zadnja strana)
• 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm5. Lična karta i pasoš

Međunarodna vozačka dozvola se izdaje na šalterima AMS-a. Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je 3 godine ukoliko nacionalna vozačka dozvola ne ističe pre roka od 3 godine.

Međunarodno ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom
Potrebno dokumenta za međunarodno ovlašćenje:
• Obavezno prisustvo vlasnika sa ličnom kartom ili korisnik donosi ovlašćenje od suda ili opštine da se tim vozilom može upravljati u inostranstvu. Obavezno je prisustvo korisnika sa pasošem.
• Saobraćajna dozvola
• Kopija saobraćajne dozvole
• Za vozila u vlasništvu pravnog lica, potrebno je ovlašćenje na memorandumu firme overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Međunarodno ovlašćenje se izdaje na šalterima AMS-a.

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je obavezan dokument za s izlazak iz zemlje ukoliko niste vlasnik vozila. Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je najviše 12 meseci.

Zeleni karton
Potrebna dokumenta za zeleni karton:
• Saobraćajna dozvola
• Polisa osiguranja.

Zeleni karton izdaje Osiguravač kod koje je izdata polisa autoodgovornosti za to vozilo.
Saznajte više… Zeleni karton

 

EVROPSKI IZVESTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI
Vozači su u obavezi da u vozilu imaju formular takozvanog Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi. U suprotnom sledi novčana kazna i do 50.000 dinara.
Evropski izveštaj o saobraćajnim nezgodama se izdaje uz polisu osiguranja. To je obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju saobraćajnih nezgoda (samo u slučaju da nema povređenih i poginulih, kao i u slučaju manje materijalne štete).
Vlasnici vozila su dužni da imaju Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Za vozače za koje se u slučaju kontrole, ili saobraćajne nezgode utvrdi se da nisu popunili, ili nemaju Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi predviđene su novčane kazne.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODJAVU VOZILA
Vozilo može da odjavi samo vlasnik vozila koji je naveden u saobraćajnoj dozvoli ili lice koje on ovlasti. Ukoliko je vlasnik vozila preminuo, odjavu vozila može da obavi bračni drug ili srodnik prvog naslednog reda.

Potrebna dokumenta za odjavu vozila su:
• Lična karta
• Saobraćajna dozvola
• Tablice
• Popunjen registracioni list
• Overen kupoprodajni ugovor (ukoliko ste vozilo kupili)

 

UTISKIVANJA BROJEVA ŠASIJE ILI MOTORA
Za odobravanje utiskivanja brojeva šasije ili motora potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

• popunjen obrazac zahteva (registracioni list) sa dokazom o započetom tehničkom pregledu vozila,
• prethodnu saglasnost veštaka Uprave kriminalističke policije MUP R Srbije za izdavanje zaključka o utiskivanju brojeva šasije i motora,
• dokaz o istovetnosti (važeću ličnu kartu, rešenje Agencije za privredne registre),
• dokaz o uplaćenoj nadoknadi (administrativna taksa)

 

PROMENA MOTORA NA VOZILU U TOKU REGISTRACIJE
Potrebna dokumenta za promenu motora u toku registracije su:

• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Tehnički pregled (na registracionom listu se konstatuje nov broj motora sa novom snagom motora i radnom zapreminom)
• Dokumentacija motora (carinska deklaracija ako je motor uvezen,ukoliko je kupljen u zemlji kupoprodajni ugovor ili račun)
• Uplaćene takse (administrativna taksa i taksa za promenu saobraćajne dozvole)

 

PROMENA MOTORA NA VOZILU I PRODUŽENJE REGISTRACIJE
Potrebna dokumenta za promenu motora na vozilu i produženje registracije su:

• Saobraćajna dozvola
• Lična karta
• Tehnički pregled (na registracionom listu se overava ispravnost vozila i konstatuje nov broj motora sa novom snagom motora i radnom zapreminom)
• Dokumentacija motora (carinska deklaracija ako je motor uvezen, ukoliko je kupljen u zemlji kupoprodajni ugovor ili račun)
• Uplaćene takse
• Polisa osiguranja
• Stara polisa osiguranja (opciono)

 

PROMENA BOJE NA VOZILU
Potrebna dokumenta za promenu boje na vozilu:

• Lična karta
• Saobraćajna dozvola
• Tehnički pregled (gde se konstatuje nova boja vozila)
• Uplaćene takse (za novu saobraćajnu dozvolu)

Zakaži tehnički pregled brzo i jednostavno!

Kontaktirajte centar za osiguranje 063 833 88 38

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right