Preuzmite ponude | Kasko osiguranje


 • Centar za promociju i edukaciju u osiguranju
  Preuzmite ponude | Kasko osiguranje!
  0
 • Molimo Vas da popunite upitnik i neobavezujuće ponude DIREKTNO od Osiguravača će stići na Vaš e-mail. Uporedite i izaberite NAJBOLJE...

  1
 • Podaci neophodni za sačinjavanje informativne ponude kasko osiguranja:


  Napomena: Molimo Vas da obavezno popunite sva polja koja su označena sa *
  2
 • Lični podaci:

  3
 • Vlasnik vozila:*
  4
 • Broj telefona:*
  5
 • Ime i prezime ili naziv:*
  6
 • E-mail:*
  7
 • Godište vlasnika:*
  8
 • Mesto osiguranika:*
  9
 • Koji program kasko osiguranja Vas interesuje?

  10
 • Odaberite jednu od opcija:*
  Osiguranje sa pokrićem krađe vozila
  Osiguranje bez pokrića krađe vozila
  11
 • Napomena: Svi podaci koje ste uneli biće korišćeni isključivo u svrhu dostavljanja informativnih (neobavezujućih) ponuda osiguranja.
  Za tačnost informacija u ponudama odgovaraju isključivo Osiguravači koji Vam dostavljaju ponude.
  Centar Za Osiguranje štiti Vašu privatnost.

  28

Preuzmite ponude  KASKO osiguranje