logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Kako se radi procena štete na vozilima?

Procena štete na vozilu. Šta je potrebno znati?

Nakon obaveštavanja osiguravajućeg društva o šteti na vašem vozilu, odnosno nakon prijave štete, na red dolazi procena štete.

Procena štete je postupak snimanja vozila i popisivanja oštećenja na vašem vozilu od strane ovlašćenog procenitelja osiguravajućeg društva u kome ste prijavili štetu.

Ko vrši procenu štete?

Poslednjih godina sve je veći broj agencija koje se bave procenom štete, ali ovde ćemo se zadržati samo na nivou osiguravajućeg društva.

Procenitelj je stručno lice koje će na licu mesta izvršiti uvid u oštećenja na vašem vozilu, a opet u skladu sa načinom nastanka istih.

Procena štete, iako je princip same procene isti, može se razdvojiti na procenu štete pokretnog i procenu štete nepokretnog vozila.

Ako pretpostavimo da je vozilo pokretno onda iz toga proističe i realna činjenica da ste isto dovezli na procenu. Ukoliko je vozilo nepokretno, prilikom prijave štete navodite tu informaciju i u razgovoru sa proceniteljem dogovarate termin njegovog dolaska do vozila i fotografisanja istog kao i popisivanja oštećenja.

Postupak procene štete na vozilu

Kada ste sakupili svu dokumentaciju i prijavili štetu, na redu je procena štete. Procenitelj osiguravajućeg društva dolazi do vašeg vozila i vrši snimanje i popisivanje oštećenja na istom (pretpostavićemo da je vozilo pokretno i da ste sa njim došli na procenu štete).

Procenitelj će prvo fotografisati vozilo, zarad identifikacije i stanja vozila, iz četiri ugla kao i broj šasije. Zatim sledi fotografisanje oštećenja.

Trudite se da prilikom snimanja štete na vašem vozilu sugerišete procenitelju šta je oštećeno kritičnom prilikom trudeći se da izbegavate oštećenja koja nisu nastala u ovom štetnom događaju.

Zapamtite da ukoliko pokušate da obmanete procenitelja i da mu ukazujete na oštećenja koja nisu nastala u prijavljenom štetnom događaju, možete doći u problem, jer takav postupak i lažno prikazivanje oštećenja je strogo sankcionisano i kažnjivo po zakonu.

U krajnjem slučaju, prikazivanjem drugih oštećenja možete nehotice promeniti dinamiku nastanka saobraćajne nezgode prilikom sagledavanja saobraćajnog osnova i na taj način direktno uticati na brzinu i ispravnost odluke donete od strane stručnih lica osiguravajućeg društva u kome ste prijavili štetu.

Naš savet je da se prilikom procene ponašate krajnje iskreno, jer je to na kraju krajeva, i u vašem interesu.

Zapisnik o oštećenju vozila

Nakon završenog fotografisanja, procenitelj vrši popisivanje oštećenja. Popis delova za zamenu i popravku sadržan je u „Zapisniku o oštećenju vozila“ (u daljem tekstu Zapisnik). Sam Zapisnik u sebi sadrži informacije o oštećenom vozilu, datumu nastanka nezgode, stanju vozila kao i broju radnih sati potrebnih za popravu vozila razvrstanih po raznim zanatima.

Procena štete i određivanje broja sati predviđenih za popravku se u novije doba odvija kroz ekspertske programe koji u sebi sadrže fabričke normative. Na osnovu broja šasije vozila, procenitelj ima uvida u delove koji se fabrički ugrađuju na vozilo kao i u to koliko je vremena potrebno za zamenu istih.

Šta znači tehnička amortizacija?

U skladu sa stanjem i godištem vašeg vozila, procenitelj može opredeliti takozvanu tehničku amortizaciju. Tehnička amortizacija opredeljuje se za vozila starija od četiri godine i dodeljuje se na limene delove kao i delove podložne periodičnoj zameni. Zašto?

Cela priča oko naknade štete i samog osiguranja svodi se na jednu stvar: koliko je nešto vredelo u trenutku nastanka osiguranog slučaja?

U skladu sa tim logično je i objašnjenje: ukoliko bi na starije vozilo ugradili nove delove, došlo bi do povećanja vrednosti istog što ne bi bilo u skladu sa vrednošću samog vozila u trenutku nastanka štete, odnosno, osiguravajuće društvo je u obavezi da vrati vozilo u stanje u kome je bilo u trenutku nastanka štete.

Ove radnje propisane su u „Jedinstvenim kriterijumima za procenu štete“ koji su usvojeni još u doba SFRJ i na koje se osiguravajuća društva i dalje pozivaju i koriste (kako u Srbiji tako i u nekim zemljama bivše SFRJ).

Tehnička amortizacija opredeljuje se u procentima i predstavlja ocenu procenitelja datu na osnovu stanja vozila. Šta to znači i kada se primenjuje? Tehnička amortizacija se primenjuje ukoliko na vozilo ugradite nov i originalan deo, te u skladu sa istom, u daljem postupka rada vaše štete, nadležno lice istu obračunava kao vaše učešće u novom delu. Ukoliko na vozilo ugrađujete polovan deo ili deo koji je sa alternativnog tržišta (kopija), tehnička amortizacija se ne zaračunava.

Druga vrsta amortizacije odnosno učešća u zamenskom delu obračunava se ukoliko je taj deo već imao oštećenje na sebi i obračunava se u skladu sa obimom oštećenja istog.

Nakon što je procenitelj označio delove za zamenu i popravku u ekspertskom programu, u skladu sa fabričkim normativima, obračunava vreme potrebno za sanaciju štete na vozilu. Kada Vam procenitelj izda Zapisnik, isti dobro pogledajte i obavezno pitajte ukoliko imate nekih nedoucima. Ukoliko ste saglasni sa Zapisnikom, isti potpisujete i dobijate primerak za sebe, u suprotnom imate pravo prigovora.

Izbor servisa za povravku vozila

U skladu sa stepenom oštećenja kao i stanjem vašeg vozila, sa proceniteljem se možete posavetovati oko servisa koji će izvršiti kvalitetnu popravku vozila. Izbor servisa, naravno, može biti i na vama, ali vodite računa da pokažete Zapisnik odobrenih delova i radova, jer je osiguravajuće društvo u obavezi da nadoknadi samo delove i radove koji su odobreni Zapisnikom.

Ukoliko postoji potreba za proširenjem radova, obavezno kontaktirajte, Vi ili servis, procenitelja kako bi isti bili popisani, razmotreni i eventualno odobreni, a kako ne bi došlo do situacije da osiguravač umanji račun i na taj način finansijski učestvujete u popravci vozila.

Poštenje je najbolja politika | latinska poslovica

Autor: Dušan Ćirović dipl. ing | stručni saradnik za likvidaciju šteta | © CEPEOS | Centar za osiguranje | Sva prava zadržana