logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Prijava štete na motornim vozilima

Na koji način možete ostvariti svoja prava iz osiguranja?

Naša vozila kao što ste sigurno svesni, nisu samo prevozna sredstva. Uložili ste velika sredstva i očekuje zauzvrat pouzdanost, udobnost, ali i adekvatnu zaštitu.

U cilju što brže i kvalitetnije procene i likvidacije štete, po nastupanju osiguranog slučaja, neophodno je preduzeti i pridržavati se predviđenih mera i preporuka Osiguravača.

Koje su obaveze po nastupanju osiguranog slučaja?

Ukoliko je došlo do oštećenja vozila usled saobraćajne nezgode ili drugih dešavanja (oštećenje vozila od nepoznatih lica, krađa vozila, uništenje vozila u požaru, oštećenja usled vremenskih nepogoda ..itd) neophodno je preduzeti i pridržavati se sledećih radnji:

 • preduzmite sve mere za dalje bezbedno odvijanje saobraćaja, zaštitite tragove nezgode, pomozite povređenima i obavezno pozovite policiju (192) da izvrši uviđaj
 • razmenite sve podatke sa drugim učesnicima saobraćajne nezgode (o vozaču, vozilu, osiguranju, putnicima i svedocima)
 • preduzmite sve mere koje su u Vašoj moći za otklanjanje i smanjenje štete
 • odmah, a najkasnije u roku od tri dana po ostvarenju osiguranog slučaja, prijavite (pismeno, telefonski ili na neki drugi uobičajeni način) da je nastala šteta
 • do uvida od strane predstavnika Osiguravača o oštećenju vozila, nemojte menjati stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je promena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno sprečavanje uvećanja štete

Ukoliko je vozilo u nevoznom stanju, procenitelj će izaći na lice mesta i izvršiti procenu.

Dokumentacija neophodna za prijavu štete po kasko osiguranju:

 • formular za prijavu štete
 • vozačka dozvola (kopija)
 • ostala dokumenta koju može zatražiti Osiguravač
 • polisa kasko osiguranja (kopija)
 • zapisnik Ministarstva unutrašnjih poslova
 • zapisnik o oštećenju motornog vozila ili druge stvari (sastavlja ga ovlašćeni procenitelj Osiguravača)
 • lična karta vlasnika oštećenog vozila (kopija)
 • saobraćajna dozvola (kopija)
 • kartica tekućeg računa ukoliko se isplata ne vrši servisu (kopija)
 • popunjene instrukcije za plaćanje

Za prijavu krađe vozila neophodno je dostaviti i:

 • sve ključeve vozila
 • polisu kasko osiguranja
 • saobraćajnu dozvolu
 • potvrdu da je krađa vozila prijavljena policiji

Naknade šteta će se izvršiti u skladu sa Uslovima kasko osiguranja motornih vozila, u što kraćem roku po kompletiranju dokumentacije i obradi odštetnog zahteva.

Zakonska obaveza Osiguravača je da u roku od 14 dana od dana dobijanja kompletne dokumentacije isplati opravdane zahteve za naknadu štete.

Autor: Dušan Ćirović dipl. ing | stručni saradnik za likvidaciju šteta | © CEPEOS | Centar za osiguranje | Sva prava zadržana