logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Šta raditi i kako pravilno popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Vaše vozilo, kao što ste sigurno svesni, nije samo prevozno sredstvo.

Ma koliko bili dobar vozač, uvek se može dogoditi da koncentracija popusti i da dođe do onog najmanje omiljenog trenutka svakom vozaču, odnosno saobraćajne nezgode.

Bilo da je krivica za nezgodu Vaša ili drugih učesnika, osnovno pravilo je ostati pribran koliko god je to moguće.

Šta raditi u slučaju | manje saobraćajne nezgode?

U slučaju udesa, osnovna obaveza koja mora biti urađena, svakako je provera da li je iko od vozača/učesnika saobraćajne nezgode povređen, da li je nekome potrebno ukazati pomoć i eventualno pozvati Hitnu pomoć.

Nakon toga, potrebno je obezbediti mesto saobraćajne nezgode, kako bi ostali učesnici u saobraćaju bili na vreme upozoreni na postojanje iste, zaštiti tragove i eventualno rasute delove sa vozila kako bi se saobraćaj, koliko je god to moguće, nesmetano odvijao.

Nakon što je lice mesta saobraćajne nezgode obezbeđeno i nakon što ste se uverili da nema povređenih, potrebno je dobro sagledati oštećenja koja su nastala na vozilima. Ukoliko nema štete na okolnim objektima, ukoliko je šteta na vozilima manja, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja, učesnici saobraćajne nezgode mogu popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Kako znati da li je šteta velika ili mala?

Ovo je verovatno najčešće postavljano pitanje, posebno kod ljudi koji su imali ovo iskustvo. Odgovor je vrlo neodređen i zavisi od slučaja do slučaja, jer sami teško da možete proceniti visinu štete i to iz razloga što većina vozača, koji su samo učesnici u saobraćaju, nema stručno znanje ovlašćenih procenitelja šteta.

Ono što je sigurno, na osnovu procene koliko Vaše vozilo vredi na tržištu, ukoliko je došlo do oštećenja u manjem obimu i manjeg broja limarijskih delova, može se pretpostaviti da se radi o manjoj šteti.

Šta je to manja šteta?

U skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja, manjom štetom se smatra ona čiji iznos ne prelazi 500 EUR odnosno 1.000 EUR kada Srbija postane član EU. Ukoliko biste se sa ovim pitanjem obratili MUP-u, dobili biste informaciju da se manjom štetom smatra šteta do 200.000 RSD. Zvanični stav po ovom pitanju je veoma zbunjujuć, pogotovo što je u Zakonu navedeno jedno, a po MUP-u iznos je drugačiji.

Ukoliko niste sigurni da li je šteta na Vašem vozilu manja, uvek Vam ostaje mogućnost da pozovete policiju da dođe i eventualno izvrši uviđaj. Vrlo je čest slučaj da saobraćajni policajac po izlasku na lice mesta, uputi učesnike da ipak popune Evropski izveštaj.

Kada evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (ne) treba popunjavati ili treba izbegavati?

Evropski izveštaj možete popunjavati pod uslovom da nema povređenih lica i da je šteta na vozilima manja.

Sledeće čega se treba pridržavati i na šta treba obratiti pažnju, jeste da li su učesnici saobraćajne nezgode saglasni oko odgovornosti za nastanak iste. Ukoliko učesnici nisu saglasni ko je odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode, najbolje je kontaktirati MUP.

Trebalo bi izbegavati popunjavanje Evropskog izveštaja kada je neko od učesnika u alkoholisanom stanju, nema odgovarajuću aktivnu legitimaciju, odnosno validnu saobraćajnu dozvolu, vozačku dozvolu, polisu osiguranja.

Ukoliko ste se ipak sa drugim učesnikom usaglasili da popunite Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, potrebno je da isti dobro pogledate i što je moguće detaljnije popunite.

Primer popunjavanja Evropskog izveštaja dat je na slici.

Od kvaliteta popunjavanja Evropskog izveštaja donekle zavisi i brzina isplate naknade štete od osiguravajućeg društva. Ukoliko je na Evropskom izveštaju jednoznačno navedeno ko je odgovoran, kako je došlo do saobraćajne nezgode i ukoliko je sva dokumentacija validna, osiguravač će imati mnogo lakši posao, odnosno moći će mnogo brže da obradi predmet.

Takođe, imajte na umu i činjenicu da Osiguravači uglavnom zahtevaju da svi učesnici zajedno dođu na prijavu štete, kako bi mogli izvršiti poređenje vozila i na osnovu toga doneti konačan sud o okolnostima nastanka iste.

S toga, bitno je ponašati se i džentlmenski i sa dozom razumevanja prema drugim učesnicima saobraćajne nezgode.Vozite pažljivo i poštujte druge učesnike u saobraćaju.

Autor: Dušan Ćirović dipl. ing | stručni saradnik za likvidaciju šteta | © CEPEOS | Centar za osiguranje | Sva prava zadržana