logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Kako prijaviti (dokumentacija) štete po polisi autoodgovornosti?

Polisom osiguranja od autoodgovornosti nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu.

Nakon što je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nezgodi, dolazi trenutak kada je štetu potrebno prijaviti osiguravajućem društvu koje je izdalo polisu osiguranja od autoodgovornosti. Bilo da je krivica za nezgodu Vaša ili drugih učesnika, osnovno pravilo je ostati pribran koliko god je to moguće.

Kojem osiguravajućem društvu se obratiti za nadoknadu štete?

Ukoliko ste sa drugim učesnikom popunili Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, osiguravajuće društvo štetnika je odmah i poznato, jer ste imali prilike da izvršite uvid u njegovu polisu a i svakako je to podatak koji se unosi u Evropski izveštaj (Šta raditi i kako pravilno popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?).

Ukoliko ste kontaktirali MUP da izađe na lice mesta, možete zamoliti druge učesnike ili saobraćajnog policajca za istu informaciju. Ukoliko Vam je to pak promaklo, postoji i mogućnost da na sajtu Udruženja osiguravača Srbije saznate koje osiguravajuće društvo je izdalo polisu za vozilo koje Vas je udarilo.

Potrebno je da na stranici uos.rs/cir/servis-za-gradjane-rs/ odaberete stavku 1, Osnovna pretraga i da popunite navedena polja. Ukoliko se vozilo nalazi u registru, možete dobiti podatak o osiguravajućem društvu kao i o broju polise, marci i tipu vozila.

Postupak prijave štete po polisi autoodgovornosti

Sam način prijave štete po Evropskom izveštaju i Zapisniku policije je isti, ali ipak postoji jedan vrlo bitan momenat.

Ukoliko ste sa drugim učesnikom u saobraćajnoj nezgodi dogovorili da popunite Evropski izveštaj, potrebno je da zajedno odete u njegovo osiguravajuće društvo (pretpostavimo da je drugi učesnik odgovoran za štetu na Vašem vozilu) kako biste dali detaljne izjave o okolnostima nastanka i kako bi procenitelj nadležnog osiguranja fotografisao oba vozila odnosno uradio poređenje.

Na ovaj način znatno skraćujete proceduru oko određivanja saobraćajno pravnog osnova, jer neće biti potrebe za naknadnim potraživanjem izjave štetnika, fotografisanja njegovog vozila, itd. Ovaj korak je dogovoren kako bi bila smanjena mogućnost zloupotrebe Evropskog izveštaja. Trudite se maksimalno da ispoštujete proceduru jer, imajte na umu, osiguravajuće društvo je to koje će Vam naknaditi pretrpljenu štetu.

Da li je potrebno sačekati zapisnik policije?

Ukoliko ste na lice mesta zvali policiju i u isčekivanju ste Zapisnika o uviđaju, imate mogućnost da, ukoliko znate broj polise i koje osiguravajuće društvo je nadležno, odete i štetu prijavite i bez istog.

Na ovaj način ubrzavate proceduru, jer će procenitelj sačiniti Zapisnik o oštećenju i moći ćete da se raspitujete o popravci Vašeg vozila (pod uslovim da šteta nije toliko velika da popravka nije isplativa) kako bi u trenutku dobijanja Zapisnika policije imali tu informaciju.

Kada popuniti obrazac prijave štete?

Pored navedenog u prethodnom pasusu, prilikom dolaska u osiguravajuće društvo, potrebno je popunuti obrazac Prijave štete. U istom je potrebno detaljno uneti podatke o učesnicima, vozilima kao i o okolnostima nastanka saobraćajne nezgode (neka osiguravajuća društva na svojim internet stranicama imaju online prijavu ili možete preuzeti obrazac i na miru ga popuniti kod kuće).

Osnovna dokumentacija koja Vam je potrebna:

  • Lična karta
  • Saobraćajna dozvola
  • Vozačka dozvola
  • Evropski izveštaj ili Zapisnik policije o izvršenom uviđaju/Dnevni izveštaj policije

Šta ako niste formalni vlasnik vozila?

Ukoliko Vi niste vlasnik vozila, već ste vozilo kupili, ali ga još niste preveli na svoje ime, potrebno je da ponesete i ovlašćenje za upravljanje vozilom i naplatu štete. Ova ovlašćenja su manje više standardne sadržine a svakako, nakon kupovine, ista morate overiti u sudu, opštini ili, u novije vreme, kod notara. Zapamtite da bez overenog i validnog ovlašćenja nećete moći primiti naknadu iz osiguranja.

Ukoliko želite, možete ostaviti i broj svog tekućeg računa, kako bi Vam osiguravajuće društvo po sopstvenom obračunu isplatilo naknadu u što kraćem roku (o ovome ćemo više pažnje posvetiti u nekom od narednih tekstova).

Sa druge strane, možete se konsultovati sa predstavnikom Osiguravača – proceniteljem, o servisu u kojem možete popraviti Vaše vozilo. Ova odluka je na Vama.

Prilikom prijave štete u osiguravajućem društvu, trudite se da budete maksimalno staloženi i strpljivi jer ste tu, zapamtite, da pokrenete pravo na naknadu štete kao i da od Vas i od Vaše volje za saradnju zavisi koliko ćete brzo to pravo i ostvariti.

Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbeći ćeš sto dana tuge | kineska poslovica

Autor: Dušan Ćirović dipl. ing | stručni saradnik za likvidaciju šteta | © CEPEOS | Centar za osiguranje | Sva prava zadržana